Norges vassdrags- og energidirektorat
DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK.
SIDEN LEGGES NED 1. JULI 2019.


For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne siden.

Vassmagasinstatistikk veke 23 2019
2019 Veke 23 Veke 22
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 59,4 48807 82224 52,5 6,9
Område 1 63,9 22096 34572 56,7 7,2
Område 2 59,7 13074 21895 54,1 5,6
Område 3 52,9 13637 25757 45,5 7,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5