Norges vassdrags- og energidirektorat
DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK.
SIDEN LEGGES NED 1. JULI 2019.


For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne siden.

Vassmagasinstatistikk veke 16 2019
2019 Veke 16 Veke 15
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 31,6 25966 82224 32,9 -1,3
Område 1 26,3 9082 34572 27,3 -1,0
Område 2 42,7 9354 21895 44,1 -1,4
Område 3 29,2 7530 25757 31,0 -1,8
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5