Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 37 2017
2017 Veke 37 Veke 36
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 83,2 68380 82224 81,4 1,8
Område 1 83,0 28702 34572 79,2 3,8
Område 2 82,1 17985 21895 81,1 1,0
Område 3 84,2 21693 25757 84,4 -0,2
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5