Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 28 2018
2018 Veke 28 Veke 27
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 60,8 49974 82224 61,4 -0,6
Område 1 64,2 22211 34572 65,5 -1,3
Område 2 64,9 14214 21895 65,2 -0,3
Område 3 52,6 13549 25757 52,6 0,0
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5