Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 32 2018
2018 Veke 32 Veke 31
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 62,6 51448 82224 60,9 1,7
Område 1 64,3 22234 34572 62,5 1,8
Område 2 67,7 14816 21895 66,0 1,7
Område 3 55,9 14398 25757 54,3 1,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5