Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 45 2018
2018 Veke 45 Veke 44
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 78,9 64879 82224 79,7 -0,8
Område 1 82,1 28386 34572 82,8 -0,7
Område 2 85,6 18749 21895 86,5 -0,9
Område 3 68,9 17744 25757 69,8 -0,9
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5