Norges vassdrags- og energidirektorat
DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK.
SIDEN LEGGES NED 1. JULI 2019.


For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne siden.

Vassmagasinstatistikk veke 20 2019
2019 Veke 20 Veke 19
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 42,0 34497 82224 40,3 1,7
Område 1 42,8 14814 34572 40,4 2,4
Område 2 47,8 10457 21895 47,3 0,5
Område 3 35,8 9226 25757 34,4 1,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5