Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 45 2017
2017 Veke 45 Veke 44
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 85,0 69864 82224 86,3 -1,3
Område 1 87,7 30320 34572 89,1 -1,4
Område 2 88,1 19291 21895 89,4 -1,3
Område 3 78,6 20253 25757 80,0 -1,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5