Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 19 2018
2018 Veke 19 Veke 18
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 37,9 31190 82224 28,1 9,8
Område 1 41,3 14261 34572 27,3 14,0
Område 2 42,2 9237 21895 35,5 6,7
Område 3 29,9 7692 25757 23,1 6,8
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5