Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 11 2018
2018 Veke 11 Veke 10
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 35,4 29092 82224 38,6 -3,2
Område 1 33,2 11495 34572 37,1 -3,9
Område 2 42,7 9351 21895 45,7 -3,0
Område 3 32,0 8246 25757 34,6 -2,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5