Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 20 2017
2017 Veke 20 Veke 19
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 34,9 28682 82224 28,2 6,7
Område 1 34,3 11866 34572 22,9 11,4
Område 2 42,2 9248 21895 37,1 5,1
Område 3 29,4 7568 25757 27,8 1,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5