Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 11 2019
2019 Veke 11 Veke 10
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 38,4 31545 82224 40,5 -2,1
Område 1 33,5 11565 34572 35,9 -2,4
Område 2 48,4 10597 21895 50,2 -1,8
Område 3 36,4 9383 25757 38,5 -2,1
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5