Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 02 2019
2019 Veke 2 Veke 1
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 60,7 49910 82224 62,7 -2,0
Område 1 59,8 20670 34572 62,2 -2,4
Område 2 68,3 14953 21895 70,3 -2,0
Område 3 55,5 14287 25757 56,7 -1,2
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5