Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 28 2017
2017 Veke 28 Veke 27
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 71,4 58713 82224 69,3 2,1
Område 1 70,7 24448 34572 70,4 0,3
Område 2 72,0 15761 21895 70,8 1,2
Område 3 71,8 18504 25757 66,4 5,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5