Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 49 2018
2018 Veke 49 Veke 48
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 72,3 59451 82224 74,3 -2,0
Område 1 74,5 25746 34572 77,0 -2,5
Område 2 79,0 17297 21895 80,8 -1,8
Område 3 63,7 16408 25757 65,3 -1,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5