Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 37 2018
2018 Veke 37 Veke 36
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 69,5 57134 82224 65,5 4,0
Område 1 73,9 25562 34572 68,3 5,6
Område 2 74,4 16283 21895 68,6 5,8
Område 3 59,4 15289 25757 59,1 0,3
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5