Norges vassdrags- og energidirektorat
DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK.
SIDEN OPPDATERES IKKE etter 1.JULI 2019.


For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne siden.

Vassmagasinstatistikk veke 25 2019
2019 Veke 25 Veke 24
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 68,1 56002 82224 64,4 3,7
Område 1 71,3 24661 34572 68,6 2,7
Område 2 67,3 14727 21895 63,7 3,6
Område 3 64,5 16614 25757 59,3 5,2
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5