Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 02 2018
2018 Veke 2 Veke 1
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 66,3 54521 82224 69,7 -3,4
Område 1 68,3 23621 34572 72,2 -3,9
Område 2 72,8 15944 21895 75,9 -3,1
Område 3 58,1 14956 25757 61,0 -2,9
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5