Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk veke 15 2017
2017 Veke 15 Veke 14
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 33,6 27589 82224 34,4 -0,8
Område 1 25,9 8937 34572 26,0 -0,1
Område 2 44,1 9649 21895 45,0 -0,9
Område 3 35,0 9003 25757 36,6 -1,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5