Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 19 2018
2018 Veke 19 Veke 18
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 37,9 31190 82224 28,1 9,8
Elspotområde 1 46,4 2688 5787 21,5 24,9
Elspotområde 2 49,3 16141 32725 40,2 9,1
Elspotområde 3 35,2 2750 7809 19,9 15,3
Elspotområde 4 27,9 5398 19367 24,0 3,9
Elspotområde 5 25,5 4213 16536 15,5 10,0
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5