Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 11 2018
2018 Veke 11 Veke 10
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 35,4 29092 82224 38,6 -3,2
Elspotområde 1 16,2 939 5787 19,9 -3,7
Elspotområde 2 46,8 15304 32725 50,2 -3,4
Elspotområde 3 21,3 1664 7809 24,2 -2,9
Elspotområde 4 35,6 6889 19367 38,1 -2,5
Elspotområde 5 26,0 4296 16536 29,7 -3,7
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5