Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 02 2018
2018 Veke 2 Veke 1
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 66,3 54521 82224 69,7 -3,4
Elspotområde 1 54,9 3175 5787 60,0 -5,1
Elspotområde 2 76,2 24946 32725 79,4 -3,2
Elspotområde 3 56,7 4428 7809 61,0 -4,3
Elspotområde 4 59,0 11420 19367 61,5 -2,5
Elspotområde 5 63,8 10552 16536 67,7 -3,9
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5