Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 28 2017
2017 Veke 28 Veke 27
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 71,4 58713 82224 69,3 2,1
Elspotområde 1 77,2 4469 5787 76,4 0,8
Elspotområde 2 73,8 24135 32725 73,7 0,1
Elspotområde 3 80,6 6292 7809 77,4 3,2
Elspotområde 4 67,8 13140 19367 61,8 6,0
Elspotområde 5 64,6 10677 16536 62,9 1,7
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5