Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 49 2018
2018 Veke 49 Veke 48
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 72,3 59451 82224 74,3 -2,0
Elspotområde 1 77,8 4503 5787 80,7 -2,9
Elspotområde 2 75,9 24848 32725 77,8 -1,9
Elspotområde 3 75,1 5865 7809 77,2 -2,1
Elspotområde 4 60,1 11631 19367 61,5 -1,4
Elspotområde 5 76,2 12604 16536 78,9 -2,7
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5