Norges vassdrags- og energidirektorat
DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK.
SIDEN OPPDATERES IKKE etter 1.JULI 2019.


For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne siden.

Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 25 2019
2019 Veke 25 Veke 24
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 68,1 56002 82224 64,4 3,7
Elspotområde 1 79,2 4581 5787 77,6 1,6
Elspotområde 2 72,1 23594 32725 69,4 2,7
Elspotområde 3 78,3 6118 7809 73,6 4,7
Elspotområde 4 58,6 11353 19367 53,3 5,3
Elspotområde 5 62,6 10356 16536 58,5 4,1
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5