Norges vassdrags- og energidirektorat
DENNE SIDEN VISER IKKE OFFISIELLE TALL FOR NVEs MAGASINSTATISTIKK.
SIDEN LEGGES NED 1. JULI 2019.


For å se offisielle tall for NVEs magasinstatistikk gå til denne siden.

Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 20 2019
2019 Veke 20 Veke 19
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 42,0 34497 82224 40,3 1,7
Elspotområde 1 43,4 2514 5787 38,3 5,1
Elspotområde 2 52,3 17120 32725 51,0 1,3
Elspotområde 3 40,2 3140 7809 37,5 2,7
Elspotområde 4 33,8 6551 19367 32,9 0,9
Elspotområde 5 31,3 5172 16536 29,9 1,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5