Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 37 2017
2017 Veke 37 Veke 36
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 83,2 68380 82224 81,4 1,8
Elspotområde 1 88,7 5135 5787 84,6 4,1
Elspotområde 2 82,3 26940 32725 79,4 2,9
Elspotområde 3 80,1 6258 7809 81,6 -1,5
Elspotområde 4 85,0 16462 19367 84,8 0,2
Elspotområde 5 82,2 13585 16536 80,0 2,2
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5