Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 11 2019
2019 Veke 11 Veke 10
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 38,4 31545 82224 40,5 -2,1
Elspotområde 1 19,7 1138 5787 23,2 -3,5
Elspotområde 2 46,0 15043 32725 47,5 -1,5
Elspotområde 3 34,4 2688 7809 37,9 -3,5
Elspotområde 4 37,0 7157 19367 38,5 -1,5
Elspotområde 5 33,4 5519 16536 36,3 -2,9
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5