Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 02 2019
2019 Veke 2 Veke 1
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 60,7 49910 82224 62,7 -2,0
Elspotområde 1 59,9 3467 5787 62,8 -2,9
Elspotområde 2 64,4 21081 32725 66,6 -2,2
Elspotområde 3 65,8 5140 7809 67,0 -1,2
Elspotområde 4 51,8 10032 19367 53,2 -1,4
Elspotområde 5 61,6 10190 16536 63,9 -2,3
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5