Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 11 2017
2017 Veke 11 Veke 10
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 37,9 31142 82224 39,8 -1,9
Elspotområde 1 14,9 865 5787 17,1 -2,2
Elspotområde 2 45,1 14751 32725 46,6 -1,5
Elspotområde 3 29,9 2331 7809 32,5 -2,6
Elspotområde 4 45,0 8713 19367 46,6 -1,6
Elspotområde 5 27,1 4482 16536 29,7 -2,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5