Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 28 2018
2018 Veke 28 Veke 27
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 60,8 49974 82224 61,4 -0,6
Elspotområde 1 72,7 4210 5787 73,2 -0,5
Elspotområde 2 64,3 21026 32725 65,6 -1,3
Elspotområde 3 61,3 4789 7809 61,4 -0,1
Elspotområde 4 49,4 9570 19367 49,4 0,0
Elspotområde 5 62,8 10379 16536 62,9 -0,1
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5