Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 45 2018
2018 Veke 45 Veke 44
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 78,9 64879 82224 79,7 -0,8
Elspotområde 1 86,0 4974 5787 86,4 -0,4
Elspotområde 2 81,7 26736 32725 81,9 -0,2
Elspotområde 3 82,4 6434 7809 83,1 -0,7
Elspotområde 4 64,7 12528 19367 65,7 -1,0
Elspotområde 5 85,9 14207 16536 87,7 -1,8
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5