Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 20 2017
2017 Veke 20 Veke 19
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 34,9 28682 82224 28,2 6,7
Elspotområde 1 36,4 2107 5787 19,0 17,4
Elspotområde 2 45,9 15029 32725 36,9 9,0
Elspotområde 3 25,0 1954 7809 16,5 8,5
Elspotområde 4 31,3 6064 19367 32,0 -0,7
Elspotområde 5 21,3 3528 16536 15,2 6,1
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5