Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 32 2018
2018 Veke 32 Veke 31
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 62,6 51448 82224 60,9 1,7
Elspotområde 1 74,2 4295 5787 72,4 1,8
Elspotområde 2 63,0 20607 32725 61,6 1,4
Elspotområde 3 64,8 5061 7809 61,8 3,0
Elspotområde 4 52,8 10226 19367 51,6 1,2
Elspotområde 5 68,1 11259 16536 65,7 2,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5