Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 45 2017
2017 Veke 45 Veke 44
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 85,0 69864 82224 86,3 -1,3
Elspotområde 1 85,3 4938 5787 86,7 -1,4
Elspotområde 2 89,3 29214 32725 90,5 -1,2
Elspotområde 3 81,1 6329 7809 82,4 -1,3
Elspotområde 4 77,9 15089 19367 79,3 -1,4
Elspotområde 5 86,4 14294 16536 88,0 -1,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5