Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 06 2017
2017 Veke 6 Veke 5
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 50,4 41458 82224 53,8 -3,4
Elspotområde 1 31,3 1812 5787 36,1 -4,8
Elspotområde 2 54,9 17972 32725 57,8 -2,9
Elspotområde 3 45,7 3567 7809 50,1 -4,4
Elspotområde 4 55,6 10763 19367 58,0 -2,4
Elspotområde 5 44,4 7344 16536 49,0 -4,6
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5