Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 15 2017
2017 Veke 15 Veke 14
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 33,6 27589 82224 34,4 -0,8
Elspotområde 1 13,7 792 5787 13,3 0,4
Elspotområde 2 42,8 14000 32725 43,0 -0,2
Elspotområde 3 24,5 1911 7809 25,9 -1,4
Elspotområde 4 38,9 7536 19367 40,6 -1,7
Elspotområde 5 20,3 3350 16536 21,4 -1,1
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5