Norges vassdrags- og energidirektorat
Vassmagasinstatistikk elspotområde veke 37 2018
2018 Veke 37 Veke 36
Område Relativ
fyllingsgrad
prosent
Energi-
innhald
GWh
Magasin-
kapasitet
GWh
Relativ
fyllingsgrad
prosent
Endring i
relativ
fyllingsgrad
prosenteining
Heile landet 69,5 57134 82224 65,5 4,0
Elspotområde 1 82,7 4788 5787 77,9 4,8
Elspotområde 2 71,4 23353 32725 65,5 5,9
Elspotområde 3 67,9 5300 7809 65,7 2,2
Elspotområde 4 57,0 11045 19367 56,8 0,2
Elspotområde 5 76,5 12648 16536 71,1 5,4
Tal ved utgangen av veka

Evt. vel ei anna veke:Vassdragsområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram hele Norge
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3

Elspotområdene
   Ukens tall
   Historiske data
   Diagram område 1
   Diagram område 2
   Diagram område 3
   Diagram område 4
   Diagram område 5